O nas

7-05-2019

Zwierzyniec Św. Franciszka to stowarzyszenie non profit powstałe w 2010 roku. Założycielami byli wolontariusze Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie oraz osoby wrażliwe na los potrzebujących zwierząt. W 2012 roku przyznano mu status Organizacji Pożytku Publicznego. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ul. Turystycznej 2 w Olsztynie.

 Swoją działalność opieramy na pracy charytatywnej członków stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej – darowiznach pieniężnych i przekazywanemu 1% podatku. Osoby w naszym stowarzyszeniu działają nieodpłatnie w imieniu tych, którzy sami nie poproszą o pomoc, chociaĹź jej potrzebują. Zwierzęta to nasza pasja, a pomoc im jest częścią naszego Ĺźycia.

Pozyskane fundusze przeznaczamy na pomoc bezdomnym oraz potrzebującym zwierzętom. Wsparciem otaczamy równieĹź psy i koty ze Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie. Poprawiamy ich warunki bytowe, opłacamy leczenie i rehabilitację, która jest niemoĹźliwa do przeprowadzenia w placówce. Propagujemy adopcje tymczasowe i stałe. Z naszymi dotychczasowymi działaniami moĹźna zapoznać się w zakładce Nasze działania.  

 

CELAMI PODSTAWOWYMI STOWARZYSZENIA SĄ:

1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką;

2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;

3) Działanie na rzecz ochrony środowiska;

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu – Grzegorz Gromadzki

Wiceprezes Zarządu – Marta Markuszewska

Członek Zarządu/SKARBNIK – Agnieszka Chabrowska

Członek Zarządu - Emilia Orchowska

 

KOMISJA REWIZYJNA:

KATARZYNA PAWELCZYK – PRZEWODNICZĄCA

SYLWESTER NOWAK - CZŁONEK

ANNA PAWEŁKO - CZŁONEK