Aktualności

Rozliczenie PIT we współpracy z

Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
19-05-2020

12-03-2019

Dnia 25.03.2019r. w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Turystycznej 2 w Olsztynie, odbędzie się coroczne Walne Zebranie Członków. I termin zebrania to 25.03.2019r o godz. 16.00
( w przypadku braku wymaganej liczby członków odbędzie się zebranie w II terminie  25.03.2019r. o godz. 16.30). W przebiegu obrad poruszymy następujące kwestie:

-wybór członków Komisji Rewizyjnej,

-omówienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia,

-omówienie sytuacji bieżącej,

-wolne wnioski

17-01-2018

Dnia 01.12.2017r. w punkcie adopcyjnym Kocia Kawiarnia - Kici Caffe przy ul. Monte Casino 10 o godz. 16.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Zwierzyniec Św. Franciszka. 

Głównymi tematami obrad będą zmiany osobowe w Zarządzie Stowarzyszenia. 

Liczę na obecność i podjęcie konstruktywnych działań. Sądzę, Ĺźe ponad dwutygodniowe uprzedzenie o Zebraniu jest wystarczające,  by zaplanować sobie czas na spotkanie.

W przypadku niewystarczającej liczby członków Dnia 01.12.2017r.  o godz. 16.15 odbędzie się kolejne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Zwierzyniec Św. Franciszka.
z powaĹźaniem
Agata Jastrzębska
12-06-2017

Informujemy, Ĺźe dnia 26.06.2017r.  o godzi. 16:00  w siedzibie stowarzyszenia Olsztyn ul. Turystyczna 2 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwierzyniec Św. Franciszka.  

Planowany porządek zebrania:

1)Powitanie członków.

2)Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

4)Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia za rok 2016.

5)Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2016r.

6)Omówienie spraw związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu

  • (kwestia rezygnacji Moniki Romulewicz ze stanowiska wiceprezesa)

->  kandydatury osób chętnych na powyĹźsze stanowisko/ propozycja wprowadzenia zmian w statucie – ilość członków zarządu;

-> głosowanie  i wybór nowego wiceprezesa stowarzyszenia

7)Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

8)Omówienie procesu związanego z pozyskiwaniem środków pieniężnych z 1%h

9)Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2017

10)Podjęcie Uchwał dotyczących m. in.:

  • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
  • udzielenia absolutorium  członkom Zarządu stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku 2016 r.
  • wprowadzenia ewentualnych zmian do Statutu i regulaminów Stowarzyszenia.

11)Dyskusja i wolne wnioski

12)Zamknięcie obrad

Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy, iż w tym samym terminie w budynku przy ulicy Turystycznej 2 odbędzie się:

  • posiedzenie Komisji Rewizyjnej - godzina 15:00
  • zebranie członków stowarzyszenia - godzina 16:15 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia,

aby okres Świąt obfitował w same radosne momenty, spędzone w gronie najbliższych - w tym także tych czworonożnych :)

Dziękujemy za wsparcie, jakie przez cały rok okazują Państwo naszym podopiecznym.

To dzięki Państwa hojności moĹźemy aktywnie wspomagać potrzebujące zwierzęta. 

 

 


 

23-06-2016

Niestety jak co roku i tym razem rozpoczął się sezon na kocięta. Ogromna ilość maluszków codziennie trafia do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie. Bardzo prosimy o pomoc w opiece nad nimi. Potrzebne nam są przede wszystkim Domy Tymczasowe dla kocich maluszków, gdyĹź w schronisku kompletnie sobie nie radzą, tylko opieka w domowych warunkach pozwoli im wyrosnąć na zdrowe, wychowane koty. Kliknij "więcej"  :)

 

9-05-2016

Informujemy, Ĺźe dnia  23 maja (poniedziałek)  o godz. 16.00  w siedzibie stowarzyszenia Olsztyn ul. Turystyczna 2 odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Zwierzyniec Św. Franciszka.  

O planie zebranie proszę klinąć "więcej".

5-04-2016

Po kilku latach działalności wreszcie doczekaliśmy się naszej własnej strony! Bardzo dziękujemy Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie za ostatnie 5 lat, kiedy to mogliśmy mieć zakładkę na ich stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do oglądania, czytania, zapoznania się z naszymi dokonaniami i działalnością. Na stronie znajdziecie teĹź ABC Zwierzoluba, w którym zamieszczamy artykuły dotyczące popularnych, ale moĹźe nie dokońca wszystkim znanych zagadnień dotyczących posiadania domowego pupila. Pierwsze trzy o sterylizacji zwierząt, jej mitach i indentyfikacji elektronicznej psów i kotów juĹź moĹźecie przeczytać. 

Zapraszamy :)