KOMUNIKAT O WALNYM ZEBRANI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWIERZYNIEC ŚW. FRANCISZKA

Dnia 25.03.2019r. w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Turystycznej 2 w Olsztynie, odbędzie się coroczne Walne Zebranie Członków. I termin zebrania to 25.03.2019r o godz. 16.00
( w przypadku braku wymaganej liczby członków odbędzie się zebranie w II terminie  25.03.2019r. o godz. 16.30). W przebiegu obrad poruszymy następujące kwestie:

-wybór członków Komisji Rewizyjnej,

-omówienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia,

-omówienie sytuacji bieżącej,

-wolne wnioski