Sprawozdania

16-09-2021
16-09-2021
16-09-2021
16-09-2021
16-09-2021
16-09-2021

Sprawozdania z naszej działalności OPP za rok 2013.

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK WYNIKÓW

BILANS

Sprawozdania z naszej działalności OPP za rok 2012:

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK WYNIKÓW

BILANS

Wszystkie sprawozdania z działalności OPP dostępne są równieĹź do wglądu w siedzibie stowarzyszenie

Zwierzyniec Św. Franciszka.