Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019r.