Akcja edukacja

Zwierzyniec Św. Franciszka, prócz bezpośredniej pomocy zwierzętom, ma na celu także szerzenie wiedzy na temat szeroko pojętej opieki nad zwierzętami. Bierzemy udział i organizujemy spotkania edukacyjne dotyczące m. in. wolontariatu, opieki nad zwierzętami domowymi, właściwych postaw wobec zwierząt, problemu bezdomności zwierząt, pracy Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie itp.

Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw od najmłodszych lat. Dlatego też zachęcamy do podjęcia z Nami współpracy, zorganizujemy spotkania edukacyjne zwłaszcza dla dzieci i młodzieży szkolnej. Możliwe są zarówno odwiedziny w szkołach jak i wizyty w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie. Spotkania prowadzą członkowie Stowarzyszenia z dużym doświadczeniem w pracy ze zwierzętami i przyjaznym nastawieniem do dzieci.

Ponadto chętnie podzielimy się naszą wiedzą z osobami dorosłymi.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu. Pytania dotyczące Akcji Edukacji oraz szczegółów współpracy prosimy kierować pod adresem:

  zwierzyniec.sw.franciszka@gmail.com